Secondary'60:ระบบสารสนเทศที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
เข้าระบบ
Welcome to WeSchool.
ปรับปรุงข้อมูล 16/12/2560
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 16 หมู่ที่ 17 ถนน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น รหัส ปณ.40140 โทร.043210183
พัฒนาโดย ครูอัมพร  ชมเด็จ    We School Team    LineID : phothasoft   E-Mail:secondary2556@gmail.com    FaceBook:www.facebook.com/secondary2556    Address:www.phothasoft.com
สงวนลิขสิทธิ์
โปรแกรมต้นแบบเพื่อการศึกษาไทย [15 Dec 2017]